ЧОМУ ЦЕ ДІЄ

I. Єдність

Три рівні становлять енергетичну сутність людини.

На своєму найнижчому – фізичному – рівні людське ТІЛО складається з атомів, молекул і клітин, що будують тканини, з яких надалі формуються різні органи та системи органів (наприклад, травна система, дихальна система, репродуктивна система).

Психіка – ДУША – людини є її другим рівнем. З медичної точки зору їй не відповідає жоден орган. Проте за своєю функцією вона стоїть вище від фізичної системи органів і водночас є залежною від їх функціонування – особливо від ендокринної системи та імунної системи. Вона тісно пов’язана з нервовою системою.

До найвищого рівня в людині – ДУХУ – відносяться складні когнітивні процеси, такі як сприйняття, уява, міркування, осмислення, розробка стратегій і їх відстеження, запам’ятовування, навчання, а також необхідні для цього пильність, уважність і зосередження всіх ступенів – аж до гіпнотичного та інших видів трансу.

Усі ці три рівні утворюють надзвичайно складну, тісно взаємопов‘язану систему – Людина – яка розглядається кінезіологією як єдине ціле: ТІЛО-ДУША-ДУХ.

II. Плин

Існування людини як живої істоти залежить від внутрішньої передачі інформації від однієї клітини до сусідньої, від одного рівня організму на інший.

Духовна, душевна та фізична активність людини вузько пов’язані через нервову діяльність організму.

Нервові тканини невпинно передають свої імпульси малесенькими електричними струмами, які через спеціальних посланців – нейротрансмітерів – пересилають інформацію далі. Численні хімічні реакції обміну речовин, гормональної регуляції, емоційної і психічної реакції відбуваються таким чином в організмі і генерують стійкий плин енергії та обмін інформацією.

Все пливе і впливає один на одного.

III. Наслідки

Внаслідок цієї інтерактивної, взаємоповязаної цілісності, проблеми, що виникають у процесах одного рівня, можуть призвести до порушеннь на іншому рівнi системи.

Проте саме таким же чином зцілення на одному рівні викликає зцілення на інших.

На цьому базується кінезіологія.

Завдяки енергетичному балансуванню дисфункцій одного рівня (фізичного/ емоційного/ духовного) збалансовуються інші рівні системи, організм приводиться в гомеостаз (баланс) – і одужання слідує.

IV. Засіб

Кінезіологія працює не з симптомами. Вона працює з причинами.

Для дослідження і лікування причин психосоматичних розладів потрібен аналіз попередніх свідомих і несвідомих перебігів.

Адже людина, як біо-енергетична система, закарбовує в пам’яті внутрішні процеси, особливо травмуючі, на різних рівнях. Фізичний рівень є при тому найглибшим, підсвідомим рівнем серед носіїв інформації.

Ручний тест м’язів використовується у кінезіології як інструмент, що дає необхідну інформацію про причини розладiв системи та способи їх лікування.

Легким натисненням певного м’язу (руки) перевіряється реакція його та нервової системи на різні стимули. Реагує вона слабо або взагалі не реагує вказує на існування фізичних і емоційних блоків. Інформація, отримана таким чином від тіла, дозволяє дійти до самої суті проблеми. Відразу ж перевіряється, які заходи є необхідними для вирішення цієї проблеми/блокування та відновлення гомеостазy.

“Тіло – перекладач душі у видиме.”
(Christian Morgenstern)

© Art of Balance | Praxis für Kinesiologie | Erlenstrasse 14a | 6300 Zug | Tel.: 076 570 72 50